Luchtdicht bouwen, isoleren en gecontroleerd ventileren zijn de hoofdpeilers van energiezuinig bouwen!

Bij een passiefhuis die een maximaal bruto verbruik voor ruimteverwarming van 15 kWh/m².jaar mag hebben, zijn luchtdichtheid en doorgedreven isoleren van de buitenschil naast de gecontroleerde balansventilatie de uitgangspunten.
Om de ventilatiehuishouding in gebouwen efficiënt en rationeel te laten functioneren is een optimale luchtdichtheid essentieel. Trouwens, om te voldoen aan de EPB regelgeving moet betreffende de ventilatie voldaan worden aan de Belgische norm NBN D50-001, hetgeen zonder een goede luchtdichtheid van het gebouw onmogelijk is.
Om alle overgangen tussen de verschillende materialen optimaal te kunnen afsluiten is het noodzakelijk alle details vooraf uit te werken zodat deze kunnen toegepast worden op de werf. Enkel zo bekomt men een luchtdichte laag die continu doorloopt aan de binnenzijde van de buitenschil van het gebouw.
Om de kwaliteitsgarantie te kunnen geven wordt een 'blowerdoor' test uitgevoerd. D.m.v. deze pressurisatietest gaan we na of het gebouw voldoet aan de opgegeven prestatie-eis. Traditioneel behaalt een gebouw een luchtdichtheidsgraad n50 van +/-9h-1. D.m.v. het luchtdicht bouwen behalen we bij een LEW gemakkelijk een waarde van 1.5h-1, terwijl we voor een passiefhuis moeten voldoen aan een waarde van 0.6h-1.

 

 

 

 
 
 
 
t: +32 (0) 9 334 51 01 - w: www.insulair.be - e: info@insulair.be - f: +32 (0) 9 328 90 45
©copyright 2011